De missies voor energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie.

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport raken op en we vervangen deze zoveel mogelijk door hernieuwbare bronnen. De rol van decentrale energievoorziening neemt toe.
Versnelling van deze energie-omslag is erg belangrijk en draagt bij aan een leefbare samenleving, waarin gezonde economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland wonen en werken.

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.

We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Hiermee creëren we nieuwe bedrijvigheid en versterken we de internationale concurrentiepositie.
De Topsector Energie streeft de doelen na zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en de Energieagenda en door de EU-lidstaten. Het uitgangspunt is om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening en een CO2-reductie van 80 – 95% bereikt te hebben ten opzichte van het jaar 1990. Dat geeft richting aan de innovaties die gestimuleerd worden. In de Energieagenda wordt uitgegaan van vier energiefuncties. In 2017 zijn deze in vijf transitiepaden verder uitgewerkt.

DutchEnglishGerman
Neem contact op Wij sturen je graag meer informatie!
Neem geheel vrijblijvend contact op. Ontvang binnen 24 uur antwoord op je vraag of een offerte.
Verzenden